Αντλίες Pentax Ultra 3-5-7 L

Περιστροφικές αντλίες πολλαπλών σταδίων από ανοξείδωτο χάλυβα. Αντλία καθαρού μη φορτισμένου υγρού. Χρήση για: συστήματα συμπίεσης άρδευση, πόσιμο νερό και νερό γλυκόλης, επεξεργασία νερού, βιομηχανία τροφίμων, θέρμανση και κλιματισμό, συστήματα πλύσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
  • Τύπος: 3~ 230/400V-50Hz; 1~ 230V-50Hz με θερμική προστασία μέχρι 1,85 kW
  • Κατηγορία μόνωσης: F
  • Βαθμός προστασίας: IP44, IP55 ≥ 4,5 HP

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Description

Αντλίες νερού Pentax Ultra 3-5-7 L
Χαρακτηριστικά
  • Σώμα αντλίας: Χυτοσίδηρος
  • Στροφείο: Noryl
  • Θερμοκρασία του υγρού:+5 ÷ +35 °C